Gränsöverskridande verksamhet

Priset delas ut mot bakgrund av en bred förståelse av tvärvetenskap. Utgångspunkten är att tvärvetenskap kan vara olika saker i olika skeden och kontexter. Stiftelsen betonar betydelsen av innehållsmässig, kunskapsteoretisk och metodologisk integration mellan olika ämnesområden


Nominera till priset för tvärvetenskap

Ingemar Ingemarsson pris för tvärvetenskap är ett personligt pris till en eller flera personer som gör eller har gjort en betydande tvärvetenskaplig insats vid Linköpings universitet. Prissumman är på en halv miljon kronor och delas ut av Ingemar Ingemarssons stiftelse för tvärvetenskap.


Jag vill stödja tvärvetenskap och personer som har visat att de kan jobba effektivt ihop med andra fakulteter. Det är med forskning och högre utbildning, som med all annan utveckling, att det ska passa in i samhället och specialiserar man sig för långt inom sitt ämne kan man förlora helhetsperspektivet lite grann.

Ingemar Ingemarsson


Ingemar Ingemarssons stiftelse för tvärvetenskap

Stiftelsen har till ändamål att uppmärksamma och främja betydande, tvärvetenskapliga gärningar inom forskning eller utbildning vid Linköpings universitet. Detta mål uppnås genom utdelning av ett pris till en eller flera personer som gjort en betydande tvärvetenskaplig insats vid Linköpings universitet.